தயாரிப்புகள்

 • NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (முழு-தானாக)

  NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (முழு-தானாக)

  1. வேலை விகிதம்: 250-300m/min

  2. பிரித்தல்:டரட் ஆட்டோ ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர் /டரட் ஆட்டோ ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3.கோட்டிங் டை: ரோட்டரி பட்டையுடன் ஸ்லாட் டை

  4. விண்ணப்பம்: சுய பிசின் லேபிள் பங்கு

  5. முகமூடி:தெர்மல் பேப்பர்/ குரோம் பேப்பர்/களிமண் பூசப்பட்ட கைவினை காகிதம்/கலை காகிதம்/பிபி/பிஇடி

  6.லைனர்:கண்ணாடி காகிதம்/ PET சிலிக்கான் செய்யப்பட்ட படம்

 • NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (அரை ஆட்டோ)

  NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (அரை ஆட்டோ)

  1. வேலை விகிதம்: 200-250m/min

  2. பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்பிளிசிங் அன்விண்டர்/டரட் ஆட்டோ ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3.கோட்டிங் டை: ரோட்டரி பட்டையுடன் ஸ்லாட் டை

  4. விண்ணப்பம்: சுய பிசின் லேபிள் பங்கு

  5. முகப் பங்கு: தெர்மல் பேப்பர்/ குரோம் பேப்பர்/களிமண் பூசப்பட்ட கைவினைக் காகிதம்/ஆர்ட் பேப்பர்/பிபி/பிஇடி

  6. லைனர்: கிளாசின் பேப்பர்/ PET சிலிக்கான் செய்யப்பட்ட படம்

 • NTH1700 ஹாட் மெல்ட் பிசின் கோட்டிங் மெஷின்(BOPP டேப்)

  NTH1700 ஹாட் மெல்ட் பிசின் கோட்டிங் மெஷின்(BOPP டேப்)

  1.விண்ணப்பம்: BOPP டேப்

  2.பொருள்: BOPP படம்

  3.வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  4.பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  5.கோட்டிங் டை: ரோட்டரி பட்டையுடன் ஸ்லாட் டை

   

   

   

 • NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (அடிப்படை முறை)

  NTH1200 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம் (அடிப்படை முறை)

  1.வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  2.பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3. கோட்டிங் டை: ரோட்டரி பட்டையுடன் ஸ்லாட் டை

  4.விண்ணப்பம்: சுய பிசின் லேபிள் பங்கு

  5.ஃபேஸ் ஸ்டாக்: தெர்மல் பேப்பர்/ குரோம் பேப்பர்/களிமண் பூசப்பட்ட கைவினைக் காகிதம்/ஆர்ட் பேப்பர்/பிபி/பிஇடி

  6.லைனர்: கிளாசின் பேப்பர்/ PET சிலிக்கான் செய்யப்பட்ட படம்

   

 • NTH400 NDC ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம்

  NTH400 NDC ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம்

  1.வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  2.பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3.கோட்டிங் டை: ரோட்டரி பட்டையுடன் ஸ்லாட் டை

  4.விண்ணப்பம்: சுய பிசின் லேபிள் பங்கு

  5.ஃபேஸ் ஸ்டாக்: தெர்மல் பேப்பர்/ குரோம் பேப்பர்/களிமண் பூசப்பட்ட கைவினைக் காகிதம்/ஆர்ட் பேப்பர்/பிபி/பிஇடி

  6.லைனர்: கிளாசின் பேப்பர்/ PET சிலிக்கான் செய்யப்பட்ட படம்

 • NTH2600 ஹாட் மெல்ட் லேமினேட்டிங் இயந்திரம்

  NTH2600 ஹாட் மெல்ட் லேமினேட்டிங் இயந்திரம்

  1. வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  2. பிரித்தல்: ஷாஃப்ட்லெஸ் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/ ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3. கோட்டிங் டை: ஃபைபர் ஸ்ப்ரே டை பூச்சு

  4. விண்ணப்பம்: வடிகட்டி பொருட்கள்

  5. பொருட்கள்: மெல்ட்-ப்ளோன் நெய்த;PET நெய்யப்படாதது

 • NTH1750 சூடான உருகும் பிசின் லேமினேட்டிங் இயந்திரம்

  NTH1750 சூடான உருகும் பிசின் லேமினேட்டிங் இயந்திரம்

  1. வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  2. பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3. கோட்டிங் டை: ஃபைபர் ஸ்ப்ரே டை பூச்சு

  4. விண்ணப்பம்: வடிகட்டி பொருட்கள்

  5. பொருட்கள்: மெல்ட்-ப்ளோன் நெய்த;PET நெய்யப்படாதது

 • NTH1600 ஹாட் மெல்ட் பிசின் லேமினேட்டிங் மெஷின்

  NTH1600 ஹாட் மெல்ட் பிசின் லேமினேட்டிங் மெஷின்

  1. வேலை விகிதம்: 100-150m/min

  2. பிரித்தல்: டரட் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/டூ ஷாஃப்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3. கோட்டிங் டை: ஃபைபர் ஸ்ப்ரே டை பூச்சு

  4. விண்ணப்பம்: வடிகட்டி பொருட்கள்

  5. பொருட்கள்: மெல்ட்-ப்ளோன் நெய்த;PET நெய்யப்படாதது

 • NTH2600 ஹாட் மெல்ட் பூச்சு இயந்திரம்

  NTH2600 ஹாட் மெல்ட் பூச்சு இயந்திரம்

  1.அதிகபட்ச வேலை விகிதம்: 300m/min

  2.பிரித்தல்: டரட் ஆட்டோ ஸ்பிளிசிங் அன்விண்டர் /இரண்டு ஷாஃப்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3.கோட்டிங் டை: சுவாசிக்கக்கூடிய ஸ்லாட் டை பூச்சு

  4.விண்ணப்பம்: மருத்துவ கவுன் & தனிமைப்படுத்தப்பட்ட துணி பொருட்கள்;மருத்துவ மெத்தை (பேட்) பொருட்கள்;அறுவை சிகிச்சை திரைச்சீலைகள்;டெக்ஸ்டைல் ​​பேக்ஷீட் லேமினேஷன்

  5.பொருட்கள்: Spunbond nonwoven;சுவாசிக்கக்கூடிய PE படம்

 • NTH1750 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம்

  NTH1750 ஹாட் மெல்ட் பிசின் பூச்சு இயந்திரம்

  1. வேலை விகிதம்: 250-300m/min

  2. பிரித்தல்: சிங்கிள் ஸ்டேஷன் மேனுவல் ஸ்ப்ளிசிங் அன்விண்டர்/டூ ஷாஃப்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ளிசிங் ரிவைண்டர்

  3. கோட்டிங் டை: சுவாசிக்கக்கூடிய ஸ்லாட் டை பூச்சு

  4. விண்ணப்பம்: மருத்துவ கவுன் & தனிமைப்படுத்தப்பட்ட துணி பொருட்கள்;மருத்துவ மெத்தை (பேட்) பொருட்கள்;அறுவை சிகிச்சை திரைச்சீலைகள்;டெக்ஸ்டைல் ​​பேக்ஷீட் லேமினேஷன்

  5. பொருட்கள்: Spunbond nonwoven;சுவாசிக்கக்கூடிய PE படம்

 • NTH1750 ஹாட் மெல்ட் லேமினேட்டிங் இயந்திரம் (ஷாஃப்ட்லெஸ்)

  NTH1750 ஹாட் மெல்ட் லேமினேட்டிங் இயந்திரம் (ஷாஃப்ட்லெஸ்)

  1. வேலை விகிதம்: 250-300m/min

  2. பிரித்தல்: Shaftless Manual Splicing Unwinder/Two Shafts Automatic Splicing Rewinder

  3. கோட்டிங் டை: சுவாசிக்கக்கூடிய ஸ்லாட் டை பூச்சு

  4. விண்ணப்பம்: மருத்துவ கவுன் & தனிமைப்படுத்தப்பட்ட துணி பொருட்கள்;மருத்துவ மெத்தை (பேட்) பொருட்கள்;அறுவை சிகிச்சை திரைச்சீலைகள்;டெக்ஸ்டைல் ​​பேக்ஷீட் லேமினேஷன்

  5. பொருட்கள்: Spunbond nonwoven;சுவாசிக்கக்கூடிய PE படம்

 • என்டிசி மெல்டர்

  என்டிசி மெல்டர்

  1. சிலிண்டர் தொட்டி வடிவமைப்பு மற்றும் சீரான வெப்பமூட்டும் முறைஅதிக உள்ளூர் வெப்பநிலையைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் கார்பனேற்றத்தைக் குறைக்கவும்

  2.வடிகட்டுதல் துல்லியம்மற்றும் உயர் துல்லிய வடிகட்டியுடன் சேவை வாழ்க்கையை நீடிக்கிறது

  3. இணைப்பான் மற்றும் தகவல்தொடர்புகளின் அதிக நம்பகத்தன்மைஉயர் சக்தி மின் இணைப்புடன்

   

12அடுத்து >>> பக்கம் 1/2

உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.